vnEdu Parent

vnEdu Parent

GRATIS

(3 estrellas)

(4)


Descargar para Android Me gusta

100 - 500 descargas

Añade esta app a tus listas
Ứng dụng VnEduParent là ứng dụng trợ giúp Phụ huynh học sinh theo dõi tình hình học tập của con cái, chia sẻ thông tin và giao lưu với các phụ huynh, giáo viên liên quan đến các lớp của con học, giao lưu với các thành viên trên mạng giáo dục VnEdu. Ứng dụng VnEduParent có 4 chức năng sau:
- Quản lý học tập của các con
- Diễn đàn
- Chat
- Thông báo

Comentarios y valoraciones de vnEdu Parent

  • Todavía no hay ningún comentario. ¡Sé el primero en comentar!