city4cariñoCapturas de pantalla

Descripción

A aposta pola eficiencia orzamentaria, e a transparencia na xestión, está na axenda de tódalas corporacións municipais. Neste caso, é o concello de Cariño quen presenta a plataforma “CITY 4cariño” destinada á xestión integral das incidencias municipais.

Cariño dispón dunha base de datos única sobre a que xestionar tódalas incidencias detectadas tanto pola propia corporación como polos cidadáns. Non só serán arquivados os avisos que sexan notificados por teléfono ou de forma presencial senón dende esta App que permite o envío automatizado incluíndo a tipoloxía da incidencia, fotografías, posición GPS…

“CITY 4cariño” permite rexistrar/almacenar os datos do aviso para que sexan enviados de forma conxunta en tódalas ocasións facilitando o envío con escasos “clicks”.

Cariño aposta non só por unha mellor xestión orzamentaria na priorización das incidencias, senón que busca un aumento da produtividade e unha maior transparencia na xestión municipal.

Opiniones de los usuarios

de 3 opiniones

"Muy buena"

8