SITCRACapturas de pantalla

Descripción

Aplicació de realitat augmentada que permet consultar quins són els centres emissors de TDT més propers i obtenir-ne informació.

L'aplicació es destina als més de 1.400 instal·ladors de telecomunicacions que operen a Catalunya, i permet veure a través de la càmera del telèfon, sobreposats sobre el paisatge, els paràmetres necessaris per realitzar una correcta instal·lació de les antenes de televisió, com són:

- Quins són els centres emissors de TDT més propers.
- Distància a la qual es troben els centres.
- Azimut respecte la posició actual.
- Polaritat en què emeten els centres.
- Quins canals o Mux té activats cada centre emissor.

D'aquesta manera, no cal que l'instal·lador dugui a sobre anotacions en paper, ja que aquesta eina li proporciona la informació que necessita, tot i que no sigui a la zona on treballa habitualment. L'aplicació també permet consultar els mapes de cobertura TDT dels municipis de Catalunya.

Tags: sitcra para andro , funciona bé la aplicació sitcra , sitcra apk

Opiniones de los usuarios

de 35 opiniones

"Regular"

3.8