ปฏิทินไทย 2558 / 2559

ปฏิทินไทย 2558 / 2559

GRATIS

(4 estrellas)

(4K)


Descargar para Android Me gusta

100.000 - 500.000 descargas

Añade esta app a tus listas
ปฎิทิน ประเทศไทย พ.ศ 2557 / 2558 พร้อมแสดงวันหยุดราชการ วันสำคัญ วันสำคัญทางศาสนา และวันพระ

Tags: ปฏิทินวันหยุด 2558, ปฏิทิน ไทย 2556, ปฏิทิน 2558, วันหยุด 2558, ปฏิทินไทย 2556, ปฏิทินไทย 2557, โค้ดปฏิทิน 2556, วันหยุดราชการ 2558, ปฏิทิน 2556, วันพระ 2558.

Cambios recientes en esta versión

31/03/2557 - เปลี่ยนวิธีการโฆษณาใหม่ เพิ่มวันหยุด พ.ศ. 2558
14/04/2557 - ปรับให้โฆษณา สามารถ คลิกได้
6/08/2557 - ปรับให้เปิดปิด การสั่น และเสียงได้
7/11/2557 - เพิ่มวันพระ 2558 และปรับการโฆษณา
12/11/2557 - เพิ่มความสามารถการบันทึก
24/11/2557 - ปรับการบันทึกให้บันทึกได้ถึง 7 รายการ และปรับตำแหน่งโฆษณา
3/12/2557 - แสดงวันพระที่หน้าแรก
9/12/2557 - ยกเลิกการโฆษณาในหน้าสมุดบันทึก
10/02/2558 - แก้ไข การแสดงวันที่ปัจจุบัน
7/05/2558 - เพิ่มวันหยุด ประจำปี 2559 และวันพระ


Comentarios y valoraciones de ปฏิทินไทย 2558 / 2559

  • Todavía no hay ningún comentario. ¡Sé el primero en comentar!