DESCARGAR GRATIS

Alertas ISSGA

  DESCARGAR GRATIS

  Capturas de pantalla

  Descripción

  [GL]
  Xoga, e sumerxete na formación gamificada do ISSGA en materia de seguridade e saúde laboral!

  Na sua función de proporcionar ás traballadoras e traballadores formación suficiente e axeitada sobre os riscos que afectan aos seus postos de traballo; o Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (ISSGA), pon a disposición das persoas usuarias a través desta aplicación, unha oferta formativa gamificada, co propósito de proporcionar formación de calidade, incrementando os coñecementos en materia de prevención de riscos laboráis, tratando de promover, sensibilizar e axudar na mellora progresiva das condicións de seguridade e saúde laboral no traballo, así como dar cumprimento ao Plan estratéxico de prevención de riscos Laborais 2011/2014.

  [ES]
  ¡Juega y sumérgete en la formación gamificada con el ISSGA en materia de seguridad y salud laboral!

  En su función de proporcionar a las trabajadoras y trabajadores formación suficiente y adecuada sobre los riesgos que afectan a sus puestos de trabajo; el Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (ISSGA) pone a disposición de las personas usuarias a través de esta aplicación, una oferta formativa gamificada con el propósito de proporcionar formación de calidad, incrementando los conocimientos en materia de prevención de riesgos laborales, tratando de promover, sensibilizar y ayudar en la mejora progresiva de las condiciones de seguridad y salud laboral en el trabajo, así como dar cumplimiento al Plan estratégico de prevención de riesgos Laborales 2011/2014.