DESCARGAR GRATIS

MOBEM

  DESCARGAR GRATIS

  Capturas de pantalla

  Descripción

  [GL]
  Aplicación G2C para interactuar co Servizo Público de Emprego de Galicia. Nesta versión poderá realizar as seguintes accións:
  - Renovación da demanda de emprego
  - Consulta das citas co orientador laboral
  - Consulta das próximas datas de renovación da demanda.
  - Consulta das ofertas nas que é candidato.

  O presente aplicativo permite ao demandante de emprego interactuar con Servizo Público de Emprego de Galicia, en adiante SPEG.

  Este aplicativo soamente proporciona servizos aos demandantes de emprego inscritos no SPEG.

  O SPEG non se fai responsable dos efectos derivados da NON renovación en prazo dunha demanda de emprego derivados de problemas técnicos de calquera natureza a través desta plataforma. Si vostede NON pode renovar en fecha a través desta aplicación poderá utilizar calquera dos demais medios telemáticos (Portal de Emprego ou Puntos de Información) ou deberá acudir a calquera oficina de emprego do Sistema Nacional de Emprego para facer a renovación da demanda de emprego.

  Normativa aplicable: Artigos 17,1, 17,2 24.3,25.4 e 47 do Real Decreto lexislativo 5/2000 d 4 de agosto, polo que se aproba o texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social (BOE núm. 189, do 8 de agosto).

  [ES]
  Aplicación G2C para interactuar con el Servizo Público de Emprego de Galicia. Esta versión contempla la realización de las siguientes operaciones:
  - Renovación de la demanda de empleo.
  - Consulta de las citas con el orientador laboral.
  - Consulta de las próximas fechas de renovación de la demanda.
  - Consulta de las ofertas en las que es candidato.

  El presente aplicativo permite a los demandantes de empleo interactuar con el Servizo Público de Emprego de Galicia (España), en adelante SPEG.

  Este aplicativo solamente proporciona servicios a los demandantes de empleo iscritos no SPEG.

  El SPEG no se hace responsable de los efectos derivados de una NO renovación en plazo de la demanda de empleo derivados de problemas técnicos de cualquier naturaleza a través de esta plataforma. Si usted NO puede renovar la demanda en fecha a través de esta aplicación podrá utilizar cualquiera de los demás medios telemáticos (Portal de Emprego ou Puntos de Información) o deberá acudir a cualquier oficina de empleo para realizar la renovación de la demanda de empleo.

  Normativa aplicable: artículos 17.1 17.2 24.3 25.4 y 47 del Real Decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social (BOE núm. 189, de 8 de agosto).

  [EN]
  Application G2C to interact with the Public Employment Service of Galicia (Spain).

  Opiniones de los usuarios

  de 421 opiniones

  "Buena"

  6.4