DESCARGAR GRATIS

ViaTarraco

  • TIPO DE BÚSQUEDA
  ViaTarraco icon

  ViaTarraco

  por: Smart & Tablet 2 10

  10 Nota
  Usuarios
  DESCARGAR GRATIS


  Capturas de pantalla

  Descripción

  (Cat)
  Via Tarraco serà una nova revista digital per tablets i mòbils per a tota la gent que viu i sent orgullosa d'aquesta terra: El Tarragonès.
  Amb una mirada particular com si fos la primera vegada que visites aquest lloc.
  Una revista que fomentarà la cultura tarragonina, els seus llocs, els seus costums, les seves festes i tradicions i que a més, ajudarà a donar impuls a tots els professionals, comerços i petites empreses de tota la comarca de Tarragona a través d'una eina ràpida i senzilla per obtenir descomptes i / o cupons promocionals classificats per sectors i amb geolocalització.

  Benvinguts

  Aplicació GRATUÏTA. Disponible en iPhone, iPad i iPod.

  (Cast) Vía Tarraco será una nueva revista digital para tablets y móviles para toda la gente que vive y siente orgullosa de esta tierra: El Tarragonés.
  Con una mirada particular como si fuera la primera vez que visitas este lugar.
  Una revista que fomentará la cultura tarraconense, sus lugares, sus costumbres, sus fiestas y tradiciones y que además, ayudará a dar impulso a todos los profesionales, comercios y pequeñas empresas de toda la comarca de Tarragona a través de una herramienta rápida y sencilla para obtener descuentos y/o cupones promocionales clasificados por sectores y con geolocalización.
  Bienvenidos

  Aplicación GRATUITA. Disponible en iPhone, iPad y iPod.

  (Eng) Via Tarraco is a new digital magazine for tablets and phones for everyone who lives and feels proud of this land: The Tarragonés.
  With a particular view like it was the first visit to this place.
  A magazine that shall promote culture of Tarragona, their places, their customs, traditions and festivals and also help give impulse to all professionals, small shops and companies across the region of Tarragona through a fast and simple tool for discounts and / or promotional coupons classified by sector and geolocalization.

  Welcome

  Free application. Available on iPhone, iPad and iPod.

  Opiniones de los usuarios

  de 2 opiniones

  "Excelente"

  10