DESCARGAR GRATIS

MeteoRoute

  DESCARGAR GRATIS

  Capturas de pantalla

  Descripción

  [GL]

  MeteoRoute permítelle consultar a predición meteorolóxica e oceanográfica para as súas rutas e viaxes, tanto por terra como por mar.

  Consulte a predición do estado do ceo, temperatura, precipitación, vento, humidade relativa, presión atmosférica, cota de neve, temperatura e salinidade da auga, e altura, dirección e período de onda.

  A cobertura actual comprende o suroeste de Europa, aínda que a zona de predición con maior precisión cobre o noroeste da Península Ibérica.

  Cree rutas para os seus desprazamentos máis habituais. Dígalle a MeteoRoute a orixe e o destino e el calculará a ruta en coche, bicicleta ou a pé. Tamén pode seleccionar os puntos da ruta manualmente sobre o mapa e debuxar rutas en barco.

  A aplicación tamén pode importar arquivos KML co cal pode consultar a predición meteorolóxica para infinidade de rutas xa creadas.

  Ademais, pode enlazar coa aplicación MeteoSIX para consultar unha predición aínda máis detallada para cada punto da ruta.

  As rutas obtéñense usando a MapQuest Open Directions API Web Service.

  A información meteorolóxica e oceanográfica obtense a través da API do MeteoSIX (http://www.meteogalicia.es/web/proxectos/meteosix.action), procedente das saídas dos modelos numéricos, sen ningunha supervisión humana, executados por MeteoGalicia (http://www.meteogalicia.es).

  Aplicación desenvolvida no marco do proxecto RAIA.co (http://marnaraia.org).

  [ES]

  MeteoRoute le permite consultar la predicción meteorológica y oceanográfica para sus rutas y viajes, tanto por tierra como por mar.

  Consulte la predicción del estado del cielo, temperatura, precipitación, viento, humedad relativa, presión atmosférica, cota de nieve, temperatura y salinidad del agua, y altura, dirección y período de ola.

  La cobertura actual comprende el suroeste de Europa, aunque la zona de predicción con mayor precisión cubre el noroeste de la Península Ibérica.

  Cree rutas para sus desplazamientos más habituales. Dígale a MeteoRoute el origen y el destino y él calculará la ruta en coche, bicicleta o a pie. También puede seleccionar los puntos de la ruta manualmente sobre el mapa y dibujar rutas en barco.

  La aplicación también puede importar archivos KML con lo cual puede consultar la predicción meteorológica para infinidad de rutas ya creadas.

  Además, puede enlazar con la aplicación MeteoSIX para consultar una predicción todavía más detallada para cada punto de la ruta.

  Las rutas se obtienen usando la MapQuest Open Directions API Web Service.

  La información meteorológica y oceanográfica se obtiene a través de la API del MeteoSIX (http://www.meteogalicia.es/web/proxectos/meteosix.action), procedente de las salidas de los modelos numéricos, sin ninguna supervisión humana, ejecutados por MeteoGalicia (http://www.meteogalicia.es).

  Aplicación desarrollada en el marco del proyecto RAIA.co (http://marnaraia.org).

  Opiniones de los usuarios

  de 27 opiniones

  "Muy buena"

  7.2