DESCARGAR GRATIS

Miceli

    • TIPO DE BÚSQUEDA
    DESCARGAR GRATIS

    Capturas de pantalla

    Descripción

    Aplicació per a dispositius de mòbils o tabletes, per a enregistrar les aportacions de matèria orgànica a compostadors familiars i comunitaris. L’aplicació documenta els residus orgànics aportats, ho enregistra en un servidor on l’Ajuntament pot controlar la gestió de materials orgànics a tot el seu municipi, i fer desgravacions fiscals a l’usuari pel reciclatge ben fet de la fracció orgànica.