DESCARGAR GRATIS

gencat

  • TIPO DE BÚSQUEDA
  DESCARGAR GRATIS

  Capturas de pantalla

  Descripción

  Aplicació que aplega serveis per a mòbils, creats per la Generalitat de Catalunya o per persones terceres a partir de les dades que obre aquesta institució.

  També envia notificacions d’emergència de Protecció Civil de la Generalitat. El servei informa sobre què està succeint, quan, on i què fer, en situacions d’emergència, sigui per geolocalització de l’usuari o per subscripció a zones d’interès.

  Hi trobareu serveis diversos:
  • Trànsit: càmeres i incidències viàries.
  • El temps: predicció meteorològica per municipis, marítima, pirenaica i radar de pluges.
  • Mou-te: horaris i itineraris en transport públic.
  • Rodalies: horaris i incidències del servei de tren de rodalia de Barcelona.
  • Protecció civil: avisos i consells per a emergències

  I molts altres, com la localització dels avantatges del Carnet Jove, avisos i tràmits de Consum, informació d’actualitat, la consulta del DOGC, adreces i telèfons dels organismes i empreses públics, com i on reciclar...

  L'aplicació aplega prop de 25 serveis que estan disponibles per al vostre mòbil: aplicacions natives o webs optimitzades per a mòbil. Podeu seleccionar els serveis del vostre interès i mantenir-vos informats de novetats i actualitzacions.

  Aplicación que agrupa los servicios para móviles, creados por la Generalitat de Cataluña o por terceras personas a partir de los datos que abre esta institución.

  También envía notificaciones de emergencia de Protección Civil de la Generalitat. El servicio informa sobre qué está sucediendo, cuándo, dónde y qué hacer, en situaciones de emergencia, sea por geolocalización del usuario o por suscripción a zonas de interés.

  Encontrará servicios diversos:
  • Tráfico: cámaras e incidencias viarias.
  • El tiempo: predicción meteorológica por municipios, marítima, pirenaica y radar de lluvias.
  • Muévete: horarios e itinerarios en transporte público.
  • Rodalies: horarios e incidencias del servicio de cercanía de Barcelona.
  • Protección civil: avisos y consejos de emergencias

  Y muchos otros como la localización de las ventajas del Carné Joven, avisos y trámites de Consumo, información de actualidad, la consulta del DOGC, direcciones y teléfonos de los organismos y empresas públicos, cómo y dónde reciclar...

  La aplicación reúne cerca de 25 servicios que están disponibles para el móvil: aplicaciones nativas o webs optimizadas para el móvil. Puede seleccionar los servicios de su interés y mantenerse informado de novedades y actualizaciones.